Author: admin

Home - admin
Yazı

Zihinsel Engelli Bireyler

Zihinsel Engelli Bireyler Zihinsel yetersizliği olan birey, zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altına farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan...

Yazı

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB) (ya da son dönemlerde eş anlamlısı olan adı Otizm Spektrum Bozuklukları, OSB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Erken çocukluk döneminde başlayıp, sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur. Davranış sorunları, yineleyici, sınırlı ilgi ve davranışları...

Yazı

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü Özel Öğrenme Güçlüğü, zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir durumdur. Okuma bozukluğu (disleksi), yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi), matematik bozukluğu (diskalkül) ve başka türlü adlandırılamayan...

Yazı

İşitme Engelli Bireyler

İşitme Engelli Bireyler İşitme kaybı, doğuştan veya sonradan olan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalmadır. İşitme engeli ise, işitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur. İşitme engeli olan birey, işitme yoksunluğu nedeniyle öğrenmeye en uygun yaşlarda, konuşma ve dili öğrenme fırsatını kaçırmakta ve hem anlama hem de konuşma becerilerinde sorunlar yaşamaktadır. Konuşma ve...

Yazı

Görme Engelli Bireyler

Görme Engelli Bireyler Görme yetersizliği, görme gücünün kısmen ya da tamamen yetersizliğinden dolayı bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu ifade etmektedir. Yasal ve eğitsel tanım olarak bu durum ikiye ayrılır: Görme engeli olan birey, görme yetersizliğinden çok ağır derecede etkilenir, mutlaka kabartma yazının (Braille alfabesi) ya da konuşan kitapların kullanımına ihtiyaç...

Yazı

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Dil ve Konuşma Güçlüğü Dil ve Konuşma Güçlüğü, bireyin, sözel, sözel olmayan veya grafik sembol-işaret sistemlerini kullanarak iletişim kurma (alma, gönderme, işlemleme, kavrama-anlama) yetisindeki kişisel, sosyal, eğitim ve iş hayatını etkileyen durumdur. Bu durumlarda işitme, dil ve konuşma süreçleri hafif düzeyden çok ağır düzeye yayılan gelişimsel ya da edinilmiş (sonradan ortaya çıkan) olarak etkilenebilir. Tıbbi...

Yazı

Bedensel Engelli Bireyler

Bedensel Engelli Bireyler Bedensel yetersizliği olan birey; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan...

Yazı

Hizmet Verdiğimiz Gruplar

Hizmet Verdiğimiz Gruplar ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ AKADEMİK BAŞARISIZLIK MENTAL RETERDASYON GELİŞİMSEL GERİLİK DOWN SENDROMU İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ İŞİTME CİHAZI KULLANAN BİREYLER KOKLEAR İMPLANT KULLANAN BİREYLER DOĞUŞTAN İŞİTME KAYBI OLAN BİREYLER SONRADAN İŞİTME KAYBI OLANLAR DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN BİREYLERİN EĞİTİMİ GECİKMİŞ KONUŞMA GELİŞİMSEL DİL BOZUKLUKLARI ARTİKÜLASYN BOZKLUKLARI ( SESLETİM ) FONOLOJİK BOZUKLUKLAR...

  • 1
  • 2
  • 4
Call Now ButtonHemen Ara